Studiefonds

Steun voor onderwijs

Onze taak zit erop. Het studiefonds is gesloten. Wij danken alle mensen, die bijdroegen aan de financiering van de studie voor onze studenten. Het waren er 35! TERIMA KASIH BANYAK!!!
Over onze studenten werd ook bericht in de Nieuwsbrieven


Overgedragen

De zusjes Etty en Mince Kaisiepo zijn overgedragen aan stichting Rajori, Wageningen. Zij zitten beiden op de SMA en hebben dus nog een hele poos te gaan. Dat gaat Akar niet redden. Stichting Rajori ontving van ons het bedrag van de beraamde kosten voor de totale studie van Etty en Mince. Zij zorgen verder voor de voortgang van de studie tot en met het wisuda. Er is gerekend op een beroepsopleiding te Biak. Stichting Rajori heeft een contactpersoon in Biak die al lang voor hen werkt, naar grote tevredenheid van het bestuur in Nederland. Stichting Akar is dan ook heel blij dat zij dit willen doen. Zie voor meer informatie hun website www.rajori.nl

Etty Etty en Mince

Stichting Akar's afgestudeerde studenten

Dit zijn de meest recentelijk afgestudeerde studenten. Er zijn hen al veel meer voorgegaan.

Rosmina Rumere, onze laatste studente,is in 2015 afgestudeerd en inmiddels werkzaam in het ziekenhuisje in Korido, haar geboortedorp. Zij zal daar enkele jaren werken en ondertussen sparen voor een vervolgopleiding; zo gaat dat meestal in de verpleging daar. Omdat zij totaal geen ondersteunende familie heeft en onze stichting niet zo lang meer doorgaat, sturen wij haar ter gelegener tijd een extra bedrag voor dit vervolg. Vaak blijkt zo'n studie meer te kosten dan ervoor gespaard is. Rosmina kan dan op niemand terugvallen; vandaar. Wij hebben het volste vertrouwen in deze voortzetting. Succes, Rosmina!
Rosmina Cijferlijst van Rosmina
Rosmina Diploma-uitreiking van Rosmina

Magda Rumfabe is verpleegster en deed een vervolgstudie voor hoofdverpleegkundige. Zij had gespaard voor die studie, maar het afstuderen kostte echter nog heel veel extra geld. Ze moest een onderzoek doen, scriptie schrijven, eindexamen doen en haar wisuda (= officile diploma-uitreiking) betalen. Een steeds weer terugkerend probleem voor de studenten. Wij hebben haar deze kosten geschonken. We hebben haar scriptie ontvangen. Magda  is inmiddels klaar en gaat in de binnenlanden werken; een mooie taak!

Melani Gerdha Arwam heeft in december 2012 haar wisuda ontvangen! Zij studeerde Voedingsleer. Maar met alle problemen in haar gezin en dientengevolge ook met haar gezondheid zag zij aankomen, dat zij het niet zou redden. De studie werd haar te zwaar. Zij is toen op advies van haar docent overgestapt naar een privéschool, een soort HEAO, waar zij in de richting Economie en Management veel betere kansen op een diploma had. Dat is gelukt. We zijn blij voor haar, want nu kan zij zelfstandig het leven in. We hebben haar ook nog geld gestuurd voor een goede cursus Engels, omdat zij begin 2014 naar Nederland mag komen als Au-Pair. Zie verder bij .
Melani's diploma Melani
Frederik Ronsumbre, kortweg Dedy, heeft in januari 2011 een HBO opleiding Sociologie en Politicologie afgerond, richting Overheidsadministratie, Biak.
Dedy Dedy
Gerard Arwam heeft ook in januari 2011 een HBO opleiding Sociologie en Politicologie afgerond, richting Overheidsadministratie, in Manado.
Gerard
Charlotta Ronsumbre deed twee studies. Eerst Indonesische Taal en Letterkunde, en daarna Pedagogie in Bandung. Ze studeerde af in oktober 2009, en is cum-laude geslaagd.
Otta Otta
Yulius Kaisiepo studeerde civiele techniek in Jayapura, en heeft drie jaar gewerkt voor de wereldbank. Hij studeerde af in April 2008.
Yulius