Gedane zaken

Voltooide projecten van Stichting Akar

Dike vertelt: Op onze eerste reis terug naar dit eiland, werd een verzoek om een buitenboordmotor voor het dorp mij toegefluisterd. Met behulp van mijn familie kreeg ik dit voor elkaar. Dit vormde de aanzet tot het oprichten van Stichting AKAR

Boot

Stichting AKAR heeft door de jaren heen verschillende projecten gesteund, en succesvol voltooid. Hieronder een klein overzicht van wat er zoal tot stand is gekomen - op alfabetische volgorde.

Boekje: In 2005 heeft Stichting AKAR de uitgave van een boekje met traditionele Papoese verhalen (in het Indonesisch) gesteund. De stichting heeft vier exemplaren van het boekje mogen ontvangen.
De kaft De binnenkant

Boten: Stichting AKAR heeft verschillende prauwen gemotoriseerd; een project dat al begon voordat de stichting was opgericht, en wat onder andere geleid heeft tot de oprichting van Stichting AKAR.
Nieuwe boot De eerste buitenboord motor

Drinkwater: Papoea kent veel eilanden in een hele zoute zee; de zee rondom de evenaar is veel zouter dan de Noordzee. Drinkwater vinden is dan ook niet altijd makkelijk, vooral niet in de tijd dat er weinig regen valt. Stichting AKAR heeft drinkwater makkelijker toegankelijk gemaakt, door de bouw van waterputten.
Waterput

Kerken: Een aantal kerken hebben steun ontvangen van Stichting AKAR, al dan niet voor de bouw van de kerk, of voor zaken in de kerk, zoals muziekinstrumenten of een avondmaalstel.
Kerk in aanbouw Avondmaalstel

P3W: Op Eerste Kerstdag 2013, na lang beraad, stuurden wij een flinke som geld om de lening van een meisjesinternaat te vereffenen. Het P3W in Jayapura had deze lening verstrekt uit eigen middelen en zodoende helpen wij eigenlijk de beide instanties: het internaat is van de schuld af en het P3W kan weer over het eigen geld beschikken. We leggen u hieronder uit wat het allemaal betekent:
“Het kerkelijk vrouwencentrum (P3W) van de Evangelisch Christelijke Kerk in Jayapura geeft trainingen aan vrouwen en meisjes. In de vormingscentra worden cursussen gegeven. Daarnaast beheren zij een studiefonds, helpen zij studentes met advies en soms woonruimte. Het P3W ontvangt gasten en genereert daarmee wat extra inkomsten. Het P3W is het alom bekende instituut, waar de Nederlandse Marijke Bakker haar levenswerk heeft liggen. Er is later een tweede vrouwencentrum opgericht in Teminabuan, dat geheel zelfstandig functioneert. Met behulp van het P3W is in het hooggebergte, ten zuiden van Wamena een meisjesinternaat opgericht, dat nu ook zelfstandig werkt. Dit is een internaat, waar meisjes uit de periferie, die het 'goed doen' op de lagere school de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en de Eerste Middelbare School te volgen in een groot dorp in de buurt. Dit draait al jaren en nu zó goed, dat er behoefte bleek aan een zgn 'vervolg-internaat' voor de meisjes, die nog hogerop willen. Dit internaat werd in 2013 gerealiseerd in Wamena, met ondersteuning van de P3W in Jayapura. De bouw is klaar, er wonen al meisjes, er zijn gastenkamers. Maar er was nog een lening voor de bouw. En er is nog een heleboel aan te schaffen: meubelen, keukengerei, studiemateriaal en als het even kan een bibliotheek met boeken, een computerruimte met pc's... Wij vonden, dat we met het vereffenen van de lening een structurele hulp gaven.”

Pesta Papoea: Ter ere van het tien jarig bestaan van Stichting AKAR werd er een geweldig feest georganiseerd. Dit, om het bestaan en de problemen van en in Papua ook in de Betuwe onder de aandacht te brengen. Het Pesta Papoea was een groot succes, met veel traditionele dansen en activiteiten.
Pesta Papoea Pesta Papoea

Rani: Op het paradijslijke tropische eiland Rani heeft Stichting AKAR geholpen met de bouw van een blokhut om het toerisme in het gebied te stimuleren. De blokhut is gebouwd en opgeleverd, en het beheer ervan is overgedragen aan het dorpshoofd.
Rani vanaf de boot De blokhut op Rani

Scholen: Al richt Stichting AKAR zich momenteel op het betalen van studiegeld, in het verleden heeft de stichting geholpen met de bouw van klaslokalen en schooltjes.
School Klaslokaal

Tijdschrift:: Aan de Stichting Informatie West-Papua gaven wij geld voor een doorstart van de West-Papua Courier. Dit is een krant waar accurate informatie over de situatie in Papua in staat. Het eerste exemplaar sinds de doorstart is alweer uit! Een abonnement kost slechts 13 euro per jaar! Kijk op hun website voor meer informatie.

Zagen: Voor de bouw van bijna alles, wordt in Papoea hout gebruikt. Om dat bouw-klaar te maken zijn zagen nodig. Stichting AKAR heeft verschillende motorzagen gekocht om de bouw te vergemakkelijken. Aanleiding hiervoor was het herstel dat gedaan moest worden na de tsunami van 1996.
Motorzaag Motorzaag