Stichting AKAR

Steunfonds voor Papoea's in the Geelvinkbaai

Dike, de oprichtster, vertelt:
Een eiland in de zee, prachtige witte stranden met palmbomen,
maar ook een ondoordringbaar oerwoud en hoge bergen.
En vooral: de Papoea's, die ons altijd heel hartelijk ontvangen
met hun uitbundige muziek, en hun traditionele kledij.
Híer ben ik geboren, hier liggen mijn wortels.
Akar betekent: wortels

Rani

Stichting AKAR is een kleine stichting, geleid door enthousiaste betrokken mensen in hun vrije tijd. De stichting richt zich vooral op onderwijs aan Papoese kinderen/studenten afkomstig uit het gebied van de Geelvinkbaai. Als ouders het school- en studiegeld voor hun kinderen niet kunnen betalen en een verzoek om hulp neerleggen bij onze stichting, proberen wij hierbij te helpen. De hulp die wij bieden moet bijdragen aan de ontplooiing en zelfredzaamheid van de scholieren en studenten en daarmee aan het hele volk.
Dansers en muzikanten Dankzij de ontvangst uit de erfenis van een trouwe geefster kunnen wij nu ook enkele schenkingen doen aan lokale projecten. In verband met 's geefsters wensen betreft dat vooral de protestantse kerk en Christelijke scholen. We zoeken deze zorgvuldig uit en doen dan giften voor (onderdelen van) een project.
Prettige bijkomstigheid is dat Stichting AKAR door haar activiteiten, het bestaan van de Papoea's onder de aandacht brengt. Door de geschiedenis voelen wij nog steeds de verbondenheid en de verantwoordelijkheid om te helpen bij hun ontwikkeling. Er is veel te doen in het land van de Papoea's om het op te bouwen. Het volk heeft daarom grote behoefte aan ontwikkelde mensen, die het volk kunnen leiden naar een menswaardig bestaan.

De inkomsten van Stichting AKAR komen vrijwel volledig ten goede aan de Papoea's.

Voor actuele informatie zie in het menu links het kopje Organisatie.